3D-TULOSTIMET

3D-TULOSTUS
TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET

Puhuttaessa 3D-tulostuksesta, on tärkeää määritellä mistä menetelmästä tarkalleen puhutaan, esimerkiksi SLA, FDM, MJF, SLS, SLM jne. Kaikille on omat tarpeensa ja soveltuvuusalueensa, joten onkin tärkeää ensisijaisesti ymmärtää mikä menetelmä sopii asiakkaan tarpeisiin parhaiten. Eri menetelmiä löytyy niin muovin 3D-tulostuksesta kun metallin 3D-tulostuksesta.
3D-tulostettujen kappaleiden post-prosessointi eli jälkikäsittelyt eri menetelmien vaiheisiin tärkeänä osana AM-valmistusta.
Tamspark Oy tarjoaa kaikki koneet valmistuksen eri vaiheisiin, samalla mahdollistaen esimerkiksi hybridityöstön koneita yhdistävällä paletoinnilla.

Massivit3D | Suuren kokoluokan polymeeritulostus

 • Massivit3D 5000

 • Massivit 3D 10000

ROBOZE | Polymeeri ja komposiittimateriaalitulostimet

 • Roboze ONE PRO

 • Roboze PLUS PRO

 • Roboze ARGO 350

 • Roboze ARGO 500

SINTRATEC | Polymeeritulostimet

 • SINTRATEC S2

 • SINTRATEC S3

 • SINTRATEC KIT

 • SINTRATEC LISÄLAITTEET

Builder Extreme 1000 Pro - 3D Tulostin
Builder logo

Builder 3D Printers | FDM-tulostimet

 • BUILDER EXTREME 1000 PRO

 • BUILDER EXTREME 1500 PRO

 • BUILDER EXTREME 2000 PRO

 • BUILDER EXTREME 3000 PRO

 • BUILDER EXTREME 1500HC

3DCeram-Sinto | Keraaminen tulostus

 • 3DCeram C101 EASY FAB

 • 3DCeram C101 EASY LAB

 • 3DCeram C1000 Flexmatic

 • 3DCeram C3600 Ultimate

 • 3DCeram M.A.T

AMT | 3D-tulosteiden jälkikäsittely

 • AMT POSTPRO DP

 • AMT POSTPRO DP PRO

 • AMT POSTPRO SF50

Smart3D | FFF-tulostimet

 • Smart3D Macro Prototyping unit

 • Smart3D Macro Prototyping unit HT

 • Smart3D Macro Production Module

 • Smart3D Macro Production Module HT

 • Smart3D Multidryer

3D Lab | Jauheen valmistus ja tulostus

 • 3D LAB ATO LAB

 • 3D LAB ATO NOBLE

YLEISTÄ
3D-TULOSTUKSESTA

Vaativassa teollisessa sovelluksessa, jossa haetaan luokiteltua ja varmasti toistettavaa menetelmää vaativien kappaleiden valmistamiseksi, pulveripetimenetelmä on varmin valinta. Tämä pätee niin polymeeri-, kun metallitulostuksessa. Sillä saavutetaan materiaalin tasalaatuinen lujuus sekä tarkka muoto myös sisäpuolisiin pintoihin, joihin ei ole mahdollista päästä tekemään pinnan koneistusta jälkikäteen. Menetelmässä tasolla olevasta jauheesta kovetetaan kerros kerrokselta laserin avulla haluttu muoto. Yhden kerroksen korkeus määritellään ohjelmallisesti. Käytetystä jauheesta sekä halutusta tarkkuudesta riippuen, yhden tulostuskerroksen korkeus on luokkaa 0,030-0,050mm.

Kyseessä ei ole pelkkä yksittäiskappaleen valmistus, vaan 3D-tulostus on hiipinyt varteenotettavaksi vaihtoehdoksi moniin vaativiin tuotteisiin, joissa valmistusmäärät nousevat satoihin ja jopa tuhansiin kappaleisiin.

Tyypillisesti käytetään korvaamaan perinteiset menetelmät paikoissa, joissa vaaditaan esimerkiksi rakenteen keveyden ja lujuuden optimointia, toiminnallisuutta tai vaikka materiaalin puolesta ominaisuuksia mihin muilla keinoilla ei päästä. Sovelluskohteita loytyy esimerkiksi kone- ja laiterakennuspuolelta, työkaluvalmistuksesta, lentokoneteollisuudesta, mittaus- ja säätölaitteista, sekä kasvavassa määrin myös medical puolelta. Materiaaleina yleisimmät teräkset, ruostumaton, titaani jne.

Tulostuksen jälkeen kappaleen rakenteellinen tasalaatuisuus vastaa jo hyvin kyseistä materiaalia, ja on tarvittaessa valmis jatko koneistukseen tai irrotukseen. Käyttötarpeesta ja materiaalista riippuen, kappale voidaan lämpökäsitellä sintrauksen jälkeen, mikä antaa sille vaadittavan kovuuden tai poistaa jännityksiä. Kappale on tulostuksen jälkeen pinnaltaan vielä suhteellisen karkea, ja mahdollisesti vaatii viimeistelykoneistuksen. Pintojen viimeistelykoneistukseen sovelletaan yleisesti suurnopeustyöstöä (HSM).

Muovin 3D-tulostus

Muovin 3D tulostuksessa käytetään jauhepetimenetelmää, jossa kohdennetulla laser säteellä annetaan tarvittava lisälämpö sulatettavaan kohtaan, jauhekammion ollessa jo lämmitettynä lähelle materiaalin sulamispistettä. Menetelmällä saavutetaan materiaalin tasalaatuinen lujuus sekä tarkka muoto myös sisäpuolisiin pintoihin. Menetelmässä jauheesta sulatetaan kerros kerrokselta laserin avulla haluttu muoto. Yhden kerroksen korkeus määritellään ohjelmallisesti. Muovikappaleiden jauhepetimenetelmässä kappaleet sijaitsevat jauheessa irrallaan, eli jauhepatja toimii tukena valmistuksen aikana. Erillistä tukirakennetta pohjalevystä ei siis tarvita kuten metallitulostuksessa, tai muissa tulostusmenetelmissä. Tämä mahdollistaa erittäin suuren täyttöasteen valmistusprosessissa.Tämä tekee pulveripetimenetelmästä erittäin varteenotettavan menetelmän jo hyvinkin suurille valmistuserille.Materiaalivalikoima on kattava, sisältäen erittäin kestäviä sekä joustavia materiaaleja. Polymeerien ja kuitujen erityyppisiä seoksia, joissa esimerkiksi alumiini sekä hiilikuitu seosaineena polymeerin kanssa. Tulostamalla voidaan valmistaa myös vaativiin paloturvallisuusvaatimuksiin soveltuvia materiaaleja. Meiltä myös keraamisen 3D tulostuksen ratkaisut.

Kaikki koneet valmistuksen eri vaiheisiin

Tamspark Oy tarjoaa kaikki koneet valmistuksen eri vaiheisiin, samalla mahdollistaen esimerkiksi hybridityöstön koneita yhdistävällä paletoinnilla. Sama kappale voi kulkea palettiin kiinnitettynä läpi kaikkien työvaiheiden.

METALLIN 3D TULOSTUS Mahdollinen lämpökäsittely sekä kappaleen kiillotus.
MUOVIN 3D TULOSTUS Mahdollinen jälkikäsittely post-prosessointi.
KERAAMINEN 3D TULOSTUS Mahdollinen jälkikäsittely post-prosessointi.
SUURNOPEUS JYRSINTÄ / JYRSINTÄ Kappaleen jatkokoneistukseen ja viimeistelyyn.
UPPOKIPINÄTYÖSTÖ Muotojen kipinöintiin.
LASER ABLAATIO Pintojen teksturointiin ja toiminnallisten muotojen luomiseen.
LANKASAHAUS Muotopintojen teko sekä kappaleen irroitus.

Myynti

Huolto

Varaosat

TAMSPARK OY

Jokitie 3, 37800 Akaa
info@tamspark.fi
+358 20 728 0740

Linkki laskutustietoihin

Konemyynnin lisäksi olemassa olevan konekannan ylläpito, koulutus, huoltopalvelut sekä varaosapalvelu ovat tärkeä osa toimintaamme. Asiakkaamme saavat meiltä apua ja neuvoja, niin uusiin kun vanhoihin koneisiin.