Maaliskuussa 2018 julkaistiin 3D-tulostimien tuotantolaitteita valmistavan saksalaisen EOS GmbH Electro Optical Systems ja suomalaisen maahantuojan Tamspark Oy:n välinen edustussopimus, joka käsittää sekä polymeerien että metallin 3D-tulostimien myynnin.

EOS valmistaa ammatti- ja tuotantokäyttöön tehtyjä 3D-tulostimia. Koneilla päästään materiaalilujuuden ja ominaisuuksien puolesta, prototyyppi ja pikamallinnus kappaleiden lisäksi, todellisten tuotannossa käytettävien kappaleiden valmistukseen. Metallitulostamisessa oleellista on mahdollisuudet hybridikappaleiden valmistukseen, esimerkiksi koneistetun kappaleen kasvattaminen AM prosessin avulla. Tämä luo uusia mahdollisuuksia erityisesti haasteellisten komponenttien toteutukseen.

EOS on erikoistunut pulveripetimenetelmän käyttämiseen sekä muovi- että metallitulostuksessa (SLM/DMLS/SLS). Tälle on hyvin selkeänä syynä järjestelmän ylivoimaisuus tavoiteltaessa tasalaatuista tuotetta. Lujuusominaisuudet vastaavat mahdollisimman tarkasti esimerkiksi ruiskupuristettua muovikappaletta tai koneistettua metallikappaletta.

Kokonaisuuksien hallinta avainasemassa

Oleellinen asia EOS osaamisessa on kolmen päätekijän hallinta: kone, materiaali, prosessiparametrit. Näistä itse kone on avaintekijä, mutta erittäin tärkeä osuus saavutettavan lopputuloksen kannalta on materiaalituntemus ja myös konetta ohjaavat parametrit, joilla muovin tai metallin lasersulatus tehdään. Erityisesti metallin lasersintrauksessa kaikkien kolmen asian kontrolloitu hallinta ja osaaminen on avain tasalaatuiseen ja luvattuun lopputulokseen. Asiakkaalla on täysi vapaus käyttää myös muiden toimittajien materiaaleja sekä räätälöidä ja etsiä itse prosessiparametrit. Nämä ovat kuitenkin lopputuloksen kannalta aivan oleellisia asioita, joiden osaaminen ja hallinta on todella haasteellista. Jos toimitetaan 3D tulostettu kappale vaikkapa lentokoneteollisuudelle, on pystyttävä myös takaamaan, että seuraavat kappaleet ovat täysin vastaavia ominaisuuksiltaan. Tässä tulee kuvaan nimenomaan EOS:n vahvuus ja lähestyminen kaikkien kolmen alueen, koneen, materiaalin ja parametrien hallinnassa. EOS on tässä asiassa panostanut erittäin vahvasti tuotekehitykseen, ja heidän materiaalikehitys ja testaaminen tehdäänkin Suomessa. Turussa toimii EOS:n materiaalikehitys, joten voimme todeta suomalaisen osaamisen olevan isossa osassa EOS metallin 3D tulostuksessa.

3D tulostuksen vaatima koneympäristö

Valmistettaessa erityisesti metallin 3D tulostuksella kappaleita on oleellista myös AM-koneen lisäksi tarvittava koneympäristö. Tamspark Oy täydentää EOS osaamista ihanteellisella tavalla halliten lankasahauksen, suurnopeusjyrsinnän ja uppokipinätyöstön koneet sekä paletoinnin. Tamspark toimii GF Machining Solutions ryhmän maahantuojana, josta löytyy tuotteet kaikkiin näihin osa-alueisiin. Valmistustekniikassa päästään aivan uusiin mahdollisuuksiin, kun osataan yhdistää näiden eri menetelmien edut ja käyttää kutakin menetelmää siltä osin kuin kyseisen menetelmän käyttäminen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi on optimaalista.