SLS eli jauhepetimenetelmä, jossa kohdennetulla lasersäteellä annetaan tarvittava lisälämpö sulatettavaan kohtaan, jauhekammion ollessa jo lämmitettynä lähelle materiaalin sulamispistettä. Menetelmällä saavutetaan materiaalin tasalaatuinen lujuus sekä tarkka muoto myös sisäpuolisiin pintoihin. Menetelmässä jauheesta sulatetaan kerros kerrokselta laserin avulla haluttu muoto. Yhden kerroksen korkeus määritellään ohjelmallisesti. Muovikappaleiden jauhepetimenetelmässä kappaleet sijaitsevat jauheessa irrallaan, eli jauhepatja toimii tukena valmistuksen aikana. Erillistä tukirakennetta pohjalevystä ei siis tarvita kuten metallitulostuksessa, tai muissa tulostusmenetelmissä. Tämä mahdollistaa erittäin suuren täyttöasteen valmistusprosessissa. Tämä tekee pulveripetimenetelmästä erittäin varteenotettavan menetelmän jo hyvinkin suurille valmistuserille.

FDM- menetelmänä tarkoittaa kappaleen tulostamista muovilangalla, toisella nimellä filamentilla. Sulanut filamentti pursotetaan tulostusalustalle suuttimen läpi, jossa se kovettuu kerros kerrokselta haluttuun muotoon. Filamentteja voi olla useita eri värejä,tyyppejä PET, PLA tai PVA-M, filamentin läpimitta normaalisti 1,75mm.
FDM-tulostuksella 3D-painetuista prototyypeistä räätälöityihin mallinukkeihin, työkaluihin, muotteihin, rekvisiittaan ja jopa täysin toimivien osien matalaan sarjatuotantoon. Suuren mittakaavan 3D-tulostusta.